Corona (COVID-19) – Việt Nam và Thế giới

Corona Việt nam hôm nay và thế giới. Dữ liệu cập nhật hàng ngày mới nhất ngày 29/10/2020.

Thế giới

[covid19 title=”Thế giới” style=”3″ label_confirmed=”Ca nhiễm” label_deaths=”Tử vong” label_recovered=”Chữa khỏi”]

Việt Nam

[covid19 country=”Vietnam” title=”Việt Nam” style=”3″ label_confirmed=”Ca nhiễm” label_deaths=”Tử vong” label_recovered=”Chữa khỏi”]

[covid19 title=”Thế giới” style=”list” label_confirmed=”Ca nhiễm” label_deaths=”Tử vong” label_recovered=”Chữa khỏi”]

[covid19-map]

Corona (COVID-19) - Việt Nam và Thế giới

Viết một bình luận