Corona (COVID-19) – Việt Nam và Thế giới

Corona (COVID-19) - Việt Nam và Thế giới

Corona Việt nam hôm nay và thế giới. Dữ liệu cập nhật hàng ngày mới nhất ngày . Thế giới [covid19 title=”Thế giới” style=”3″ label_confirmed=”Ca nhiễm” label_deaths=”Tử vong” label_recovered=”Chữa khỏi”] Cật nhật đầy đủ hơn: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries Việt Nam [covid19 country=”Vietnam” title=”Việt Nam” style=”3″ label_confirmed=”Ca nhiễm” label_deaths=”Tử vong” label_recovered=”Chữa khỏi”] [covid19 title=”Thế giới” style=”list” label_confirmed=”Ca nhiễm” … Đọc tiếp