Cứ tin và hãy cứ hy vọng

Cứ tin và hãy cứ hy vọng

Trong cuộc đời có bao nhiêu người có thể cùng ta bước qua những bước chân vui buồn lặng lẽ?. Kẻ đến rất nhiều nhưng người bước cùng ta thì chỉ cần có một, duy nhất. Cái gọi là thề non hẹn biển, đời đời kiếp kiếp, không bằng một bước chân bước qua hoạn … Đọc tiếp